linkedin twitter blogger

Ffôn : 02920 829 118

Cyfreithwyr.com yw’r unig le ar y we i chwilio am gyfreithwyr o safon sy’n cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg.

O Gaerdydd i Gaergybi, o Aberystwyth i Aberdâr, rydym wedi sefydlu rhwydwaith eang o gyfreithwyr o safon ar draws Cymru sydd yn medru delio â unrhyw broblem gyfreithiol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sut mae’r wefan yn gweithio?

Gadewch i ni wybod am eich problem gyfreithiol drwy gwblhau’r 3 cham isod neu drwy ein ffonio ar 02920 829118.

Bydd cyfreithiwr priodol yn cysylltu â chi.

Bydd y cyfreithiwr yn trafod ei ffioedd am y gwaith gyda chi yn uniongyrchol.

Noder: mae gwasanaethau’r wefan hon yn gwbl rhad ac am ddim.

Cam 1:

Dewiswch faes cyfreithiol

Cam 2:

Rhowch eich manylion yn y bylchau ac esboniwch yn fras eich ymholiad.

Cam 3:

Wedi i chi glicio ar ‘Danfon yr Ymholiad’, fe fydd cyfreithiwr mewn cysylltiad â chi yn fuan.
Drwy glicio rydych yn derbyn ein Telerau ac Amodau.